Hypnotherapie met Acupunctuur

Unieke, effectieve en doelmatige therapie

Flexibele openingstijden

Goede bereikbaarheid

Volledig Gecertificeerd

Persoonlijke Aanpak

Herstellen van Corona / COVID-19 met behulp van acupunctuur

Gelukkig hebben veel mensen milde klachten en herstellen ze snel. Helaas zijn er ook duizenden mensen al dan niet met een bevestigde COVID-19-infectie, die weken ziek thuis zitten en traag herstellen. De buitenwereld, zoals o.a. werkgevers en bedrijfsartsen, hebben hier lang niet altijd begrip voor en baseren zich op de richtlijnen van het RIVM. Die zegt dat het herstel na milde klachten slechts een paar dagen is. Inmiddels erkent het RIVM dit probleem en heeft het op de agenda staan om te bespreken. Ook het Nederlands Huisartsen Genootschap (NGH) zegt dat “dit echt een probleem is”.

De meest voorkomende symptomen zijn:

 • (Ontzettende) vermoeidheid
 • Kortademigheid
 • (Droge) hoest
 • Druk op de borst
 • Spier en gewrichtsklachten
 • Slikstoornissen
 • Prikkelend gevoel in armen, benen, handen en voeten
 • Slecht slapen
 • Geheugen en concentratie problemen
 • Verstoorde prikkelverwerking
 • Psychische klachten, o.a. angsten

Inmiddels zijn er door de grote acupunctuuropleidingen in Nederland en België Webinars gegeven, hoe je COVID-19 het beste kunt behandelen met acupunctuur. Bovendien is er door vooraanstaande Chinese ziekenhuizen veel informatie  gepubliceerd over de behandeling van COVID-19 in combinatie met acupunctuur. Artsen in het oude China hadden vroeger veel te maken met het behandelen van infectieziekten die ook als epidemieën over het land trokken. Zij ontwikkelden methodes om deze infectieziekten te behandelen. Niet voor niets werken in China traditionele artsen zij aan zij met regulier opgeleide artsen.

In de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCM) wordt onderscheid gemaakt in 3 fasen:

 1. Het immuunsysteem versterken, zodat je minder vatbaar ben voor het Corona virus
 2. De behandeling van COVID-19
 3. Wanneer je Westers gezien ‘genezen’ bent, maar nog wel klachten hebt

Acupunctuur biedt een goede ondersteuning bij alle drie de fasen. Tijdens fase 1 en 3 kan ik je behandelen. Helaas tijdens de 2de fase niet. Hiervoor is mijn praktijk niet toegerust.

Zeker bij mensen die nog (veel) klachten hebben kunnen veel baat hebben bij acupunctuur. Met acupunctuur behandel ik jouw specifieke klachten. Bovendien verbetert je gehele energie huishouding hierdoor. Ook neem ik in de behandeling de psychische effecten mee, zoals angsten, geheugen en concentratie problemen. Er zijn oude acupunctuur formules die heel effectief zijn. Hierin heb ik mij o.a. gespecialiseerd. Indien nodig pas ik ook EMDR toe of andere psychotherapeutische technieken, al naar gelang dit nodig is, om het herstel proces te bevorderen.

Heb je vragen of wil je een afspraak maken dan kun je me altijd bellen, mailen of appen.

× Direct contact?